Styrelsen

Styrelsen kontaktas i första hand via E-mail på adressen brfhh1@outlook.com. Om man föredrar meddelanden i pappersform så går det bra att lämna meddelande i en av styrelsens två vita brevlådor som finns i bottenplan på Buss Johns väg 9.

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Björn Sand, Buss Johns väg 7

Vice ordförande
Jan Halvordsson, Buss Johns väg 9

Sekreterare
Gunilla Yxfeldt, Buss Johns väg 7

Kassör/Informatör
Britt Holmgren, Buss Johns väg 9

Fastighetsansvarig
Reine Rosvall, Buss Johns väg 7

Ledamöter
Jan Halvordsson, brandansvarig, Buss Johns väg 9
Göran Nilsson, miljöansvarig (inne och ute), Buss Johns väg 7

Suppleanter
Ann-Kristin Hahne, Buss Johns väg 7
Ing-Marie Samuelsson, Buss John väg 9