Föreningen HH1

Nyckelhantering
Har du tappat bort lägenhetsnycklar/tags eller behöver nya?
Nya nycklar måste köpas och hämtas hos Borst-Anders i Partille efter att du fått en rekvisition från styrelsen.

Skicka ett mail till brfhh1@outlook.com och ange:
Namn
Lägenhetsnummer
Nyckelnummer
Antal nycklar du vill ha kopierade

När styrelsen fått ditt mail skickar vi en rekvisition till dig som du ska ta med till:

Borst-Anders Lås & Beslag AB
Vagnmakaregatan 6
415 07 Göteborg

Tag också med legitimation och den nyckel som skall kopieras.

Blåa tags
Behöver du nya blåa tags beställs det som ovan. När styrelsen fått ditt mail skickas nya tags per brev till din hemadress. Meddela om den gamla tagen ska avaktiveras.

För tillgång till jourtjänst vid akuta situationer se sidan för felanmälan för information!

Ett tips är att notera serienumret på era tags och nycklar så ni lätt hittar den informationen senare när ni behöver beställa nya.